250 x 250 Reklam Alanı

Abraham Lincoln (Linkoln)’un hayat hikayesi, gerç-ek an-lamda demokrat, sağduyu sahibi, politikayı kişisel çıkarların karmaşık dehlizleriyle dolu bir yol saymayan sıradan Anne rikan vatandaşı için bir erdem ve başarılar dizisi örneğidir. Evlerini çevreleyen çit için kolları siyahı ağaç kesen, altı düz , basit bir tekneyle Mississippitclen aşağı, New Orleans a kadar yolculuk yapan, orada gördüğü köle pazarının acı iz le – gözbzrinin önünden silinmeyen, avukatlık dönemi sis-temli bil- zekanın başarılarıyla yüklü, mahkeme salonundaki konuşmaları keskin fakat gösterışten uzak bir mizahellığin  izlerini taşıyan Lincoln, demokratik ilkelere bağlı Amerika-lılar için gerçek bir başkan olmuştur. Başkanlık döneminde ülkeyi ikiye bölen kanlı iç savaş, bu anlamsız trajedinin so-nucu ve General Lee’nin tesliminden sadece beş gün sonra bir manyak tarafından Abraham Lincoln’un ha-yat hikayesindeki belirgin köşe taşlandır. 1809 yılının 12 Şubat günü Hardin County’de, doğan Lin – coln,1816 yılında annesinin ölümü üzerine IndianaIyayerleş – ti. Resmi öğrenimi bir yılı bile bulmuyordu. Fakat her zaman Için öğrenmeye, aydınlanmaya susamış bir okuyucuydu. Illınois’ilinuaYda bir köyün posta menıurluğunu yaptı 1839’cla Springfieldide pratik hukuk çalışmalarına başlayın – caya kadar değişik işlerde çalıştı. 1846 yılında Temsilci -ler Meclisi’ne seçildi. Gösterişe kaçmayan, mantık düzeni sağlam, ateşli ve güçlü bir konuşmacıydı. 1858 yılında Senatör Stephen A. Donglasila kölelik üzeri-ne yaptığı unutulmaz tartışmaya kadar, politikada yükselme – ye aday bir üye etkisi bırakmamıştı. Bu tarih, Lincoln’u Baş-kanlik mevkiine götüren yolun çıkış noktası oldu. 1860 yılında Başkan seçildi. Çok geçmeden, ülke ikiye bö-lünmüş, Kuzey ve Güney arasında kölelik yüzünden kanlı bir iç savaş çıkmıştı. Başlangıçtaki askeri bozgunlara politik Wiçllikler, çelişkiler de eklendi. Aile hayatındaki düzensizlik ‘ve acı, Lincoln’un kişisel trajedisini oluşturan karanlık bu – lutlar gibiydi. Fakat demirden irade ve yenilmez sağduyu sonunda onu başarıya ulaştırdı. 1865 yılının 14 Nisan günü, Ford’s Tiyatrosunda John Wil-kes Booth adındaki dengesiz bir tiyatto oyuncusu tarafından vurular_ak öldürülmesi, bir bakıma hu n. çözümlenmemiş, es- rarlı, hiç değilse akıl kurcalayan karanlık -noktalarla dolu, A-merika tarihi. için gerçekten “yas tutulmasınıgerektiren”bir olaydır. Ünlü .Gettysburg söylevi, politik konuşmalar •tarihinin en başarılı, en parlak örneklerinden biri sayılır. Böyle bir ko – nuşmanın gerektiği kadar açık , duru ve mantık düzeninde-dir.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı