250 x 250 Reklam Alanı

Bir arteziyen kuyusu, suyun toprağın yüzeyi üzerinde fiş-kırdığı bir kuyudur. Fışkırma olmayan diğer bütün kuyularda, ylizeyden de – rinlerdeld suyun toprak düzeyine pompayla çıkarılması ge reklr. Arteziyen kuyularına bu adın verilmesindeki neden,ilk kez 1750 yılında, hatta daha önce Fransanın Artois bölgesin-de açılıp kullanılmış olmalarıdır. Bir arteziyen kuyusunun varlığı için gerekli koşul, suyun nüfuz edemediği kayalık tabakalar arasında sulu, gözenekli bir tabakarun mevcudiyetidir. Kayalık tabakalara geçemeyen ıı,gözenekli, seyrek tabakada eğitime göre akar. Bu tabaka -nın yüzeye yakın bir yerinde toplaşan su, bu noktada yapılan kazı ile-yani bir arteziyen kuyusunun açılmasıyla-toprak yü-zeyinden yukarılara fışkırır. Londra ve Paris şehirlerinin bulunduğu çukur bölgeler deki doğal su kaynaklarının tümü arteziyen kuyularıdır. Pa – ris yakınında Grenelle’deki kuyu bunların arasında en ünlü o-landır. Derinliği yaklaşık olarak 550 metredir. Sekiz yıllık çalışmadan sonra 1841 yılında açılmıştır. Fransa’da Roche fortIclaki arteziyen kuyusunun derinliği gene yaklaşık olarak 840 metredir. Oliio’cla Colombus’daki kuyunun derinliği ise bunu da aşar. 850 metreyi bulur. Macaristan’da Pesth’dekibir arteziyen kuyusu 965 metre derinliktedir. Avustralyaida Batı Queensland’de derinliği 1200 metre – yi bulan arteziyen kuyular’ vardır. Prusya bölgesinde Schla-debachldatd bir arteziyen kuyusunun derinliği de hemen he -men 1600 metreye yakındır. Toprağın derinlbrine indikçe ısı arttığı için, bu derin ku-yu \rdan alınan su sicaktır. Büyük akvaryumların, serlerin (k . bahçeleri ve kapalı fidanlikların), hatta hastahanelerinı-sı. i_malarında kullanılır. Fabrikalarda yararlı olur.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı