ASURLAR KIMDIR?


Asur, Isa’dan önce 1200 yıllarının Hind Avrupa kökenli istilacı dalgalarmdan kurtulmayı başarabilmiş sayılı Yakın Doğu kralliklarından biriydi. Fakat gücünü kaybetmiş, ülkenin toprakları kuzey Mezapotamya bölgesıyle sınırlanmıştı . isadan önce 2000 yıllarında ağır fakat emin adımlarla gelişen Asur, çevredeki zengin şehirlere saldırıyor, köle ticareti amacıyla şehirlerin halkını tutsak alıyordu. Asur kırallarından Tukultinimurta,birkaç başarılı seferle yayılıp genişleme politikasını sürdürdü. Onu izleyen Tiglat pilezer 1, Hitit topraklarını elegeçirdi. Küçük Asya’da Akdeniz’e kadar ilerledi. İsadan önce onuncu yüzyıl başlangıcında, Asurbüyük bir imparatorluk olma yolundaydı. Halkı savaşçı kabilelerden tailear(.1 alanlarında başarılı, istilalarla pişip sertleş-ŞII bir ulusal gururun büttinleştirdiği bir toplu (ik bir imparatorluğun kurulması için de bu nite 1. N ı I I iydl. Üç yüzyıl içinde, Asurlar yaklaşık olarak • >oku ‘da egemenlik kurdular. Mısır, Suriye, Pales-tisivlik Asya, Mezopotamya ve Arabistan yarımadası bu ıiiipiratorluğun sınırları içindeydi. ı ı I üstün yetenek ve nitelikleri olan kimselerdi ama iman yenilgi ve başarısizlıklara da uğradılar. Nite ;ince 853 yılında Fenikeliler,ibraniler, ve Suri +.14,11 oluşan bir ordu, General Ahab’ın komutasında sa-„i Asurlartı yenilgiye uğrattı. Yüzyılı aşkın bir süre lan önce 750 yılında tahta geçen büyük bir kral , I ‘,Itzer III, Asur’un güçlü ve görkemli günlerini yeni-1,1r ordu kurdu. Savaştığı tüm düşmanları yendi. Ha-lit’ 1. ayaklanmayı ezercesine bastırdı. Suriyeyi tamamen istila etti. Başkent Şam’ı elegeçirdi. Disiplinli, iyi ör – gütlenmiş, iyi donanımla Asur ordusu şimdi eskisinden daha giiçlüydü. Birliklere, Asurlu soylular ve orta halli toprak sa-hipleri arasından seçilen adamlar alınıyordu. Sonra daha faz-la adam gerekti. Kral, yüksek ücret karşılığı paralı asker topladı. Vurucu kuvvet olarak savaş arabaları kullanılıyordu. Tiglat-Pilezer IIrün bu yenilmez orduyla hiç bir savaşı kay-betmediği söylenir. Yeni başkent Ninova devrin bir harikasıydı.isa’dan önce 670-625 yılları arasında egemen olan Asurbanibal büyük bir önderdi. “Dünyanın Kralı” unvanıyla onurlandırıldı. Yeni ve etkin bir eğitim düzeni kurdu. Binlerce tablet-levha’dan olu-şan büyük bir kitaplık kurulmasında öncülük etti. Şehirlera rası yollar örgüsünü geliştirdi. Yönetim düzenine yenilik -ler getirdi. Asurbanipal devrinde, Asur imparatorluğu yüce – liğin doruğuna varmıştı. Onun ölümünden sonra, düzen bozuldu. Bazı eyaletler yönetimden koptu. Güneyde Persler giderek güçleniyordu. İsa’ – dan önce 612 yılında, Persler, Medler ve Kaldeliler’den otu -şan bir ordu Asur’u istila etti. Başkent Ninovatmn düşman e-line geçmesi, Asur imparatorluğunun yıkımı için başlangıç oldu. Asurlareın büyük kahramanı Gılgameş için yazılan des-tan, ölümsüz bir eserdir.

Hakkında admin

yorumlayın

  1. Merhabalar, güzel yazı hem sade hem akıcı olmuş başarılı bir iş çıkartmışsınız teşekkürler.

    Başarılarınızın devamını dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri