Bedeviler kimdir?

Bugün Arap kelimesi Geçti Zaman çok kimse Afrika’nın kuzeyinde mısır Cezayir Tunus gibi ülkelerde veya Lübnan’da Suriye’de Irak’ta yaşanan Topluluklari hatırlar. Oysa gerçek Araplar Arabistan Yarımadası’nda Afrika’dan kızı Denizi le ayrılan Karşıyaka topraklarını yaşarlar. Bunların yerleşik bir düzeni berilli olarak konduklari yaşadıkları çevre yoktur. Onun için Göçebe olarak tanımlanırlar. Keçi sürüleri koyunları ve develeri ile oradan oraya Göçer belirli bir süre uygun buldukları kendilerinin yaşam bakımından uygun koşullar Taşıyan çevrede yerleşirler. Daha yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi bu yerleşme gecicidir.Belirli bir zaman içindir.

Arap kelimesinin Arapça’daki anlamı da Göçer göçebe karşılığıdır. Genel bir bakışla Ortadogu Hakinin nüfusunun onda birini bedeviler oluşturur. Fakat yayıldıkların topraklarının yüzölçümünün onda dokuzu bulur.

Bedevilerin kökenini kesinlikle söylemek çok güçtür. Çoğunu okuma ve yazma bilmeyen bedeviler geçmişilerini belirleyecek belge veya kayıtları sahip değildir.

Eski Romalılar devrinde bedeviler kıyı bölgelerinde sık akınlar yapardı. Romalilar bu akınlara karşı koyabilmek için kalırlar sağlam ve yüksek Duvarlarla tahkim edilmiş gazinolar kurmuşlardı.

Halen bedeviler Halep Mekke ve Hürmüz gibi Arap dünyasının büyük merkezlerinde zaman zaman toplasirlar.

Toplanma nedenleri dinsel ve ticaridir.

Açıklamalardan kolayca Anlaşılacağı üzere bedevilerin hayatı çok zordur. Çöl dayanılmaz derecede sıcak su kaynakları kısıtlidir.

Bazı bölgelerde yıllarca yağmur yağmaz. Kuyular sık sık kurur. Bunun için bedevilerin devamlı olarak yer değiştirmeleri kendilerine ve hayvanlarına yeterli su ve besin Bulabilecekleri yerlere göç etmeleri gerekir.

Arap dünyasında zengin Petrol yataklarının işlembesi birçok bedevinin artık berilli bir çevreye yerleşmesine yol açmıştır. Deve yetişen pazar yerlerinde arpa hurma vs. Karşılığında bu develeri cins atları satan bedeviler giderek azalmaktadır. Bedevilerin yaklaşık olarak 10 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde çadırları başka toplulukların çadırlarına benzemez.

Çadırlar bölmeli ve halılar kilimlerle döşelidir.

Her an için yeni bir göçün başlayacağı düşüncesiyle çadırların dayanıp döşemesinde ağırlıktan kaçınılır.

Eski Bedevi topluluklarının savaşçı baskıcı tutum ve tavırları zamanla tarihe karışmıştır.

Hakkında admin

yorumlayın

  1. Birçok kişi bedevilerin kim olduklarını bilmiyor. Bu nedenle gerekli bir yazı olmuş. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri