Büyük dinler nasıl doğdu ?

Bugün dünyadaki büyük dinleri saymak gerekirse , şöyle bir sıralama yapabiliriz.

Müslümanlık

Hristiyanlık

Hindu Dini

Budizm

Musevilik

Konfüçyizm

Taoizm

Şinto dini.

Hindu dini yaklaşık olarak 3000 yıl önce hindistanda dogup gelişmiştir.Bu dine bağlı olanlar Brahmayı ilk büyük tanrı sayarlar.Hayatın bütün şekilleri ve diğer tanrıların onun yarattıgına inanırlar.

Budizm in kurucusu olan buda ya gelince, gene yaklaşık olarak 3000 yıl önce yaşamış büyük bir bilgeydi. Budizm in salı bir tanlı yada tanrılara dayanmaz.İnsanın kendini tüm istek ve tutkulardan arındırmasına, böylecek kötülüklerden ve acılardan uzak kalmasına dayanan bir inançtır.Budizm in muhelif dalları , gelişmiş ve degişmiş kolları vardır.

Konfuçyizm diye tanımlanan inanç İsadan 600 yıl önce yaşamış Konfüçyüs adındaki bir filozofun ögretisinden temellenmiştir. İnancın temel ilkeleri, insanın kendi cinsinden kimselere karşşı dürüst ve haklı davranması esaslarına dayanır. Buradaki “haklı” davranış, tam bir adalet kavramının hak gözetmenin esas tutulmasıdır.

Taoizm in temel kaynağı “tao te king” adındaki küçük bir kitaptır. Gene İsadan 600 yıl önce Lao-Tse adında bir bilge tarafından yazılmıştır bu kitap. İnancın temeli,doğayı örnek alamak , doğanın sinesindeki gibi yaşamak,bu dogrultuda yaşam yolu seçmektir.

Şinto, Japonyada ilkel bir dindir. Daha sonra çogu çinli bilgeler olan bilgeler ve din adamları tarafından geliştirilmiştir.

Müslümanlık dünyanın en büyük ve en güçlü dinlerinden biri olup,kurucusu HZ.MUHAMMED dir. Hristiyanlık da palestinde (şimdiki filistin) dogan İsa tarafından yayılmıştır.

Kronojik (zaman bakımından) sıralama yapmak gerekirse Musevilik en eski tek tanrılı dindir.

“Büyük dinler” derken , aslında bu dinlere bağlı olanların sayısı gözönünde tutulamayıp,sadece “tek tanrılı” dinler esas alınmalıdır. Böyle bir guruplandırma, yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacagı gibi Müslümanlık,Hristiyanlık ve Musevilik inançlarıyla sınırlanacaktır.

Hakkında admin

2 Yorumlar

  1. Kalorifer Kazanları

    Tek bir din vardır oda islamiyet. Diğer üçü değiştirildiği için islamiyet gelmiştir. bu dörtten sonrası insanların uydurduğu bir hurafe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri