250 x 250 Reklam Alanı

Dünya uzay dediğimiz uçsuz bucaksız boşlukta hiç bir ye-re bağlı olmaksızın durduğu için, ağırlığının ölçlilmesi , çok değişik bir yöntemle yapılabilir. Yerkürenin yani dünyanın a-‘ ğırUından bahsettikimiz zaman, dünyayı meydana getiren, o-luşturan maddenin miktarı sözkonusudur. Bu da “kitle” deyi-miyle tanımlanar. Dünyanın kitlesi yaklaşık olarak 6. 600 trilyontondur.Da-ha açık bir fikir verebilmek için bu değeri sayıyla belirte -tim: 6. 600. 000. 000. 000. 000. 000. 000. Bilim adamlarının bu değeri nasıl buldukları gerçekten Il-ginç bir uygulmadıt. Burada . kullanılan ilke, birbirini çeken herhangi iki el-simler İ igf li gerçeğe dayanır. Başka türlü söylemek gerekir-se,”çeklm kuvveti” ilkesinden yararlanmışlardır. Çekim ka-nunu, kitlelerine ve aralarındaki mesafeye göre değişen bir kuvvette birbirlerine doğru çekilen iki cismin durumuyla il-gilidir. Cisimler buyildükçe,onları bir araya çeken kuvvet bü – ylir. Aralarındaki mesafe ne kadar uzaksa, çekim kuvveti de o ölçüde küçülür. Dünyanın ağırlığımn ölçülmesi işi şöyle yapılır:Bir ipli – ğ-e küçük bir ağırlık asılır. Ölçülen ağırlığın kesin pozisyo – nu belirlenir. İpe asılı ağırlığın yakınına bir ton kurşun – tirilir. ipe asılı ağırlık ve kurşun arasında bir çekim kuvv.e-tl vardır. Bu da, küçük ağırlığın kendi doğrultusundan-yani a-sılı olduğu ipten- biraz dışarı çekilmesine yol açar. (NOT : Gerçekte, ipin doğrultusundan dışa doğru çekiliş, yaklaşık o-larak 2. 5 santimin milyonda biridir. Bu da ölçümün ne büyük bir titizlikle yapılması gerektiğini bellrtmektedir. ) Bu 31çme işinden sonra,bilim adamları. dünyanın ahrlı – kını pelirlemek için matematikten yararlamrlar. Sözkonusu ağırlık üzerinde dünyanın çekim kuvvetini ölçerler. Ayrıca ipe asılı ağırlık üzerinde bir ton kurşunun çeldm kuvvetin’ ölçmeleri gerekir. İld, çekim kuvveti arasında kurulan ma -tematik ilişki, dünyanın kitlesini ortaya çıkaracaktır. Sözkonusu kitle acaba neden meydana gelmiştir. Bilimsel araştırmalara göre, ldtienin dış yüzü kayalardan bir kabuk niteliğindedir. Sonra “örtü” diyebileceğimiz bir tabaka gelir. Bu kabaka da sert kaya yapısında olup,1800 mil derinLiğe ka-dar iner. Bunun altında,göbek-çekirdek niteliğindeki iç ki – sım vardır. Yaklaşık olarak 2100 mil kalınlıkındadır. Çekir – değl .öluşturan madde sıvı niteliğindedir,çünkü yerkürenin merkezindeki ısı son derece yüksektir.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı