ESKİ MISIRLILAR KİME TAPARLARDI ?

Eski Mısırlıların dini inançları, doğadan ve Nil nehrinin taşan sulariyla meydana gelen bereketlilikten köken.kiydi Başka türlü söylemek gerekirse, eski Mısırlılarm dinsel i-nançlarının kökenlerini doğanın kendinde, Nil nehrinin taş – kınlarlyia zenginleşen toprağın bereketliliğinde aramak uy-gun düşecektir. Güneş, rüzgar, toprakla ilgili çalışmalarında insana yar – dımeı olan hayvanlar, bu dinin en bellibaşlı unsurları ara – sındaydı. En büyük tanrı güneşi simgeleyen, güneşi temsil eden Ra’ ydı. Bu büyük tanrı, “Ra’nin oğlu”diye bilinen, öylece kabul e-dilen firavunun da koruyucusuydu.Ra’nın hemen ardından O-siris (Oziris) gelirdi. Dinsel kökenli bir efsaneye göre, Osi – ris öz kardeşi Set tarafından öldürülmüştü. Set’in kardeşini öldürmesinin nedeni, onun insanlar tarafından gördüğü saygı-yı kıskanmasıydı. Osiris’in oğlu Horus ve tanrıça İsis, bu cinayetin öcünü aldılar. Tekrar hayata gelen Osiriz ölüme egemen oldu. Eski Mısırlıların taptıkları tanrılar arasında başları , hatta bütün vticutları bazı hayvanları andıranlar da vardı. Mezarlıklar tanrısı Anubis’in başı bir çakalın başını andı-rırdı. Apis, güneşi boynuzlarının arasında taşıyan bir öküz Apopis, Ralmn düşmanıydı. Tüm kötülükleri simgeleyen , bir yılan görünüşündeydi. Aynı zamanda da güneşin yüzünü örten, güneşi gözlerden gizlemeye çalışan kara bulutları da temsil ediyordu. Aşkın, kadınlıkla ilgili şeylerin ilahesi olan Bast(veya Pasht) kedi başhydı. Tüm kuşlar üzerinde egemen Haket’ in bir kurbağanınkini andıran başı vardı. ilkbahar ilalıi Kheferi, bir böcekle simgelenirdi. Koç başlı Khenum, ilk insanın ça – murdan (kilden) geldiğini simgelerdi. Tanrıça Mut bir akbaba görtinüştindeydi. Timsah tanrı Sebek, akrep tanrıça Selket, maymun başlı  tanrı Thot, eski Mısırlıların dinsel inançlarının doğadan e – sinlenmiş olduğunun diğer belirgin örnekleriydi. Eski Mısırldar, ölümden sonra bir hayat 01dui-juna ina – nırlardı. Tekrar hayata gelenler, Osiris tarafından öckillen – dirilecek veya cezalandırılacaklardı. mumyalamaları da bu inancın sonucuydu.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri