geometri nedir ?

Bir cismin boşlukta ki yeri o cismin boyutu ve biçimi söz konusu olduğu zaman ister istemez geometri birimi karşımıza çıkar. Prehistorik tarih öncesi insanlar bile bazı uygulamalarında bilmeksizin geometriyi kullanmışlardı.

Eski Mısırlılar Nil Nehri’nin taşkınlarıyla sürüklenip giden bereketli Toprak parçalarını bereketli Toprak parçalarını ölçebilmek için geometriye ihtiyaç duymuşlardı. Kutsal ölülerin anısına Ehram dediğimiz mezarların yapımında Bu amaçla gene geometri ihtiyaç duymuşlardı.Büyük bir olasılıkla Mısır dilindeki bir kelimeden eski Yunanca ya çevrilmiştir. Dilimize tam olarak çevirmek gerektiginde Dünya Arz ve ölçüm kelimelerin karşılığı yer ölçüm anlamına gelir.

Başlangıçta geometri tamamen kuramsaldı. Başka bir deyiş ile gerçekler ispatlanmaksızın , gösterilmeksizin öyle oldukları varsayılarak kabul ediliyordu. Fakat İsa’dan önce 600 yılında Thales (Thales) adındaki bir bilge geometrik gerçeklerin geçerliliğini ispatlamak için bazı yollar yöntemler olması gerektiğini düşündü. Geometri birimindeki gerçekler teorem deyimiyle tanımlanırdı. Thales teoremleri o çağ insanlarının kabul edecekleri Delilerle ispatladı. Gerçekliklerini Böylece daha bilimsel bir şekilde ortaya koydu.

Temel geometri 2 bölüme ayrılır

1 ) düzlem geometri

2) uzay geometri bilimleri.

Düzlem geometride cisimlerin sadece yüzeyleri konu alınır. Cisimler iki boyutlarıyla uzunluk ve genişlikleriyle incelenir.

Uzay geometrisi üç boyutludur Böylece Hacım sorunu karşımıza çıkar. Koni silindir küre vs. Gibi cisimler uzay geometrisinin konu alanına girer.

İsa’dan önce 280 yılında Mısır’da iskenderiye’de yaşanan Eulid(Öklid) adındaki Yunan bilgini Geometri alanında ilk kitabı yazmıştır. Bu kitap elemantel adını taşıyordu. 2000 yılı aşkın bir süreden beri Dünya üzerinde geometri çalışmaları yapmak için bir temel danışma kitabı olduğunu kaynak niteliği taşıdığını söyleyebiliriz.

 

Bugün elemantel geometri Halen öklit geometrisi diye tanımlanmaktadır. Fakat modern geometri niteliklerinde öklid’in kullanıldığı malzemenin bir kısmı alınmamıştır.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri