GÜNEŞ SAATİ NEDİR ?

Bundan 3500 yılı aşkın bir zaman once,insanlar gündü – zün belirli bir vaktini söyleyebilmek için güneşten yararla nabileceklerini düşünmüşlerdi. Bu doğrultuda çalışarak,” gü-neş saati” adı verilen şeyin nasıl yapılacağını öğrendiler. Gündüzün belirli bir vaktinde güneşin bir zemin üzerine dü şürdliğü gölge,güneş saatinin yapılması ve kullanılmasinda , temel ilke oldu. i’Vlısırlılar,göstericileri ehramlar ve dikili – taşlar olan deV boyutlu güneş saatleri yaptılar. Yeryüzündeki en büyük güneş saati belki de, Hindistantla Jaipur’da 1724 yılında yapılmış olandır. Bu dev boyutlu gü neş saatinin göstergesi yaklaşık olarak 32 metre yüksekli-ğindedir. Bütün sistem, hemen hemen bir dönüm ytiMlğil münde yer kaplamaktadır. Buna karşılık, bazı güneş saatleri sahibi tarafından ko – laylıkla taşınabilecek kadar küçük yapıdadır. Cep saatlerinin ve diğer saatlerin yapılmasından sonra belki yüz yılı aşkın bir süre,bu saatlerin do’ğruluğru güneş saatleri kullanılarak kontrol edilmişti. Gimeş saatinin yapımı aslında çok basit bir iştir. Sadebir dille bunu şhylece açıklayabiliriz:Bir tahtanınortasındanke narlara paralel olarak bir çizgi çizin. Çizginin tam ortasına modlaj,heykel taslağı yapımında kullanılan killi bir çamur topağı yerleştirin. Ucu açılmış bir kurşun kaleminindaz (ya-n1 açılmamış) ucunu bu çamur topağına saplanacak şekilde 7-ğ2 r bastım. Öyle ki, kurşun kalemin dikey durumda kalması mümkün olsun. Kalemin tahta zemine (tabana)tarn anlamıyla dikey olması önemlidir. Bunu bir gönye kullanarak sağlaya -bilirsiniz. Böylece güneş saatiniz yapılmış olacaktır. Güneşli bir sabah, güneş saatinizi dikey olarak güneş ışığı alacak du rumda bir yere yerleştirin. Tahta zeminin ortasındaki çizgi,, kuzey-ekseni üzerinde olmalıdır. Bu pozisyonu verebilmeki-çin bir pusulaya ihtiyaçflog.abilir. Başka bir saatle ölçülen her saat başında,tahta taban üzerine düşen kalem gölgesi -nin yerini işa,retfeyin. işaretlemede kalemin uç noktasının gölgesi esas tutulacaktır. Işaretlenen yere hangi saati gös terdiği yazılır. Bütün bu işlem boyunca tahta zeminin hiç oy-natılmaması şarttır. Saati aynı yerde bırakın, ertesi gün,tahta zemin üzerin-de işaretlenmiş yerlerin aynı saatleri gösterdiğini görecek – siniz.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri