250 x 250 Reklam Alanı

Eski zamanlarda insanların çogu çiftçilik yapılan kırsal topraklarda veya büyük mülkler niteligindeki toprak parçaları üzerinde yaşarlardı.Buralarda dükkanlar yoktu.Belirli çevrelerde yaşayan küçük topluluklar arasındaki mesafeler büyüktü.Başka türlü söylemek gerekirse , günlük ticaret için yeteri kadar mal ve bunu iş edinecek kimseler mevcut degildi.

Buna karşılık , topluluklar dinsel törenler dolasıyla sık sık bir araya gelirlerdi.Basit düzeydeki tacirler de mallarını satmak için böyle zamanları fırsat sayarlardı.Fuarların kökenleri niteligindeki ilk panayırlar böylece başladı. Fuar kelimesinin Latincede karşılıgı olan “Feria” aslında “Festival günü” yada “Tatil günü” anlamına gelen bir deyimdir.

Eski mısırlılar ,dinsel törenler,cenazelerini mezarlarına koymak amacıyla toplandıkları zaman , bu alışveriş için basit nitelikte pazarlar kurulurdu. Müslümanlardada hac seferi esnasında binlerce kişinin bir araya toplanması , daha büyük ölçüde pazarların kurulmasına yol açtı. Aslında Hz. Muhammed in zamanından önce yani müslümanlık henüz ortada yokken , mekke araplar için dini ve ticari bir merkezdi.

Zamanla ölçüler degişti. İnsan toplulukları arasındaki ilişkiler sınırları aştı.Ülkelerin kendi ürünlerini, elişi mallarını sergileyip satmaları için uluslar arası nitelikte pazarlara ihtiyaç doğdu. Endüstri ve sanat alanında gelişmeler bu doğrultudaki ihtiyacı güçlendirdi. Güvenilir kaynaklardan günümüze ulaşan bilgiye göre , ilk Uluslar arası fuar 1851 yılında Londrada Hyde Park (Hayd Park)da kurulmuştur.

Bu fuar , bütün dünya ülkelerinin sınai ürünlerinin sergilendiği, satışa çıkarıldıgı Uluslar arası bir pazar durumundaydı. Sergileme işi tek bir yapıda , kristal Sarayda yapılıyordu. Yapının bütünü demir ve camdandı.Boyutları çok büyük bir kış bahçesini andırıyordu. 1936 yılında büyük bir yangın bu yapıyı yerle bir etti.

Bileşik Amerika da ilk fuar ise 1853 yılında New York şehrinde kurulmuştu. Bu Uluslar arası bir fuardı. Fuara yaklaşık olarak 5000 firma ve kuruluş katılmıştı.Bunların yarısı 23 ülkeye aitti. Kayıtlar fuarın pek başarılı oolmadıgını belirtmektedir.

Bileşik amerikanın dünya ölçüsünde ilk başarılı fuarı 1876 yılında kuruldu. Fuarın kuruldugu yer Pensilvanya da Filadelfiya şehriydi. Gene güvenilir kaynaklara göre , fuarın kuruluşundaki amaç “bagımsızlık ilanı” nın 100. yılını kutlamaktı. Alexander Graham belt , kendi icadı olan telefonu kamuoyuna ilk kez burada sergiledi.

Dünya ölçüsündeki ünlü diger fuarlar arasında 1951 yılındaki “Britanya Festivali” ni ve 1967 yılındaki sın derece başarılı olan kanada daki fuarı sayabiliriz.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı