İlk hastaneler nasıl kuruldu ?

Toplumun zayıf , hasta bireylerin bakımı insanları çok eski zamanlardan beri düşündüren bir sorundur.

Fakat hastane adı verilen kurumun insanlık tarihindeki yeri yenidir.

Göklerin (eski Yunanlıların ) hastalar için sosyal nitelikte Daha doğrusu kamuya açık kuruluşları yoktu. Eski Yunan toplumunun bazı doktorları çalıştıkları yerlerde İlker ameliyatlar yapardı. Fakat bu yerler küçüktü bir seferinde ancak bir hastayla ilgilenebilmek olanağı vardı.

Buna karşılık eski Romalılar savaş esnasında hasta ve yaralı askerlerin bakılip tedavi edebilecekleri bir tür Sahra revirleri kurmuşlardı.

Zamanla Büyük şehirlerde de aynı türde revirler kurmuşlardı. Belirli çevrelerden toplanan bağışlarla daha da gelişti.

Açıklamamız dan kolayca Anlaşılacağı gibi bildiğimiz anlamda hastanelerin kurulmasında romarilarin etki Payı büyüktür.

Hıristiyanlığın yayılıp gelişmesiyle hastanın bakımını kilise yükümlendi.

Ortaçağda manastırların çoğu bulundukları yapının bir kanadını hastane olarak ayrılmıştı.

Keşkeşişler ve rahibeler hastabakicilik görevini yerine getirmekten geri kalmıyordı.

Kutsal yerlere Hac yolculukları geleneği hastane fikrinin yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. Bu Hac yolculuklarinin çoğu uzundu.

Sefer yapan hacı adaylarının yolu üzerindeki hanlarda da uygun yerlerde kalmaları gerekiyordu.

Söz konusu Hangar Hospitalia diye adlandırılırdı Latince hospes kelimesi bir konuk anlamındadır.

Dolayısıyla bu yerlerde Konuk Evi adını taşıyordu aradan zaman geçtikçe bu konukevleri belirli manastirlara bağlandı.

Buralarda çalışanlar Yolculuk esnasında hastalanıp Yorgun düşenlerin Bak buna görev edindiler.

Belirli kaynaklardan bildiğimiz gibi Orta Çağda yaşam koşulları rahat ve sağlıklı olmak dan uzaktı.

Bu nedenle konukevlerinin pek de temiz oldukları gereken düzenle çalıştıkları söylenemezdi Öyle ki bazen bir yatağa iki Hatta daha fazla hasta yatırıyordu.

17 yüzyılda yaşam koşulları büyük genişletme gösterdi. Insanlar hasta bakımına muhtaç vatandaşların bakımının devletin görevi olduğunu düşündüler. Buna rağmen Hakkı açık kamu kuruluşu niteliğinde hastanelerin İngiltere’nin büyük şehirlerde yaygınlaşması 18.yuzyila Ada gecikmiştir.

Çok geçmeden bu tür kurumlar İngiltere’den Bütün Avrupa ülkelerine ya yayildi.

Kuzey Amerika’da ilk hastane Cortez tarafından Mexico city de kurulmuştu.

Bu hastanelerin kuruluş tarihi 1524 dur.

İngiliz sömürgeleri ilk hastane 1663 yılında Manhattan Adası’nda kurulmuş olup kurucusu Doğu Hindistan şirketidir.

Burada belirli bir noktaya özellikle deginelim. Batıda bunlar olurken doğuda özellikle İslam dünyasında hastaneler korumak çok daha mükemmel bir düzenle ve daha eski bir tarihten beri faaliyet halindeydi.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri