Isı Nedir ?

19.yüzyılın başlarında , kont rumfort ısının mekanik bir niteligi oldugunu ortaya koymuştur.Yapılan iş miktarı artıkça oluşan ısı miktarınında büyüdügünü, arttıgını belirtmişti.Potansiyel ve kinetik olarak ikiye ayrılan mekanik enerji gibi,ısıda etkileriyle bilinen, kendini böylece gösteren başka tür bir enerjidir.Bu gerçekleri çıkış noktası diye kullanan fizikçiler,ısının moleküler bir hareket oldugu sonucunu çıkardılar.Sürtünme olayında hareket eden gövdenin(cismin)kinetik enerjisinde azalma , maddeyi yapan moleküllerin kinetik enerjisinde bir artmaya dönüşüyordu.Moleküller hareket büyüdükçe,arttıkca,cisimde ısınıyordu.Buna karşılık,moleküller hareketin azalmasıyla cisim soğumaktaydı.Erektrik ve kimyasal enerjilerin hepsini ısıya dönüştürdükleri gibi,ısı enerjiside bu tür enerjilerin hepsine dönüşebilir.Isının şiddeti bir başka değişle moleküllerin hızı esas olarak “ısı derecesi” diye tanımlanan şeyle belirlenir.Buda termometre ile ölçülür.Termometrelerde,santigrat (C) veya (F) fahrenhayt birimleri daha yaygın olarak kullanılmaktadır.Fahrenhayt birimi esas tutularak yapılmış olup termometrelerde suyun donma derecesi 32, kaynama derecesi ise 212 diye işaretlenmiştir.Bu yüzden , termometrenin ölçegi (fp) yani donma noktası ve (bp) kaynama noktası arasıda 180dereceye bölünmüştür.Santigrat (C) esaslı termometreler daha ziyade bilimsel çalışmalarda yararlı olur.Burada donma noktası (Su için) “0”derece , kaynama noktası ise “100”derecedir. İki nokta arasıda 100 dereceye bölünmüştür.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri