250 x 250 Reklam Alanı

Güneş ışığı veya çok kızgın bir kaynağın verdiği ışık “be-yaz ışık” diye adlandırılır. Beyaz ışığırr gerçekte renkli ışık-ların bir karışımı olduğum ilk kez ortaya koyan, bunu ispat – layan ünlü bilim adamı NewtonTdur. Bir ışık işini cam bir prizmadan geçtiği zaman, gök ku-şağındaki tüm renklere ayrıştığını görürüz. Bu renklerin di-zilişi, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor sırasıyladır. Renkleri. bu diziLişi “spektrum-tayfın olarak tanımlanır. Aslında güneş ışığında bu renklerin hepsi vardır. Fakat, ancak bir cam prizmadan geçip de belirli bir düzenle yayıl dıkları zaman görülürler. Her rengin kırılma derecesi, dizi – deki bir sonra gelen renge oranla biraz farklıdır. Kani= derecesi en az olan renk kırmızı, en fazla olan ise mordur . Bu yayılma hali “dakılım”diye bilinir. Dağılım olmaksızındi-ildeki renkler karışımı göze beyaz görünecektir. Bir bütün halinde “beyaz” izlenimini verecektir. Renk, ışığın dalga uzunluğuyla belirlenir. Dalga uzunluğu suyun yüzeyindeki birbirini izleyen iki dalganın noktalar arasında ölçülen mesafeyle kıyaslanabilir. Görü – lebilen en kısa ışık dalgası mor, en uzunu da kırmızıdır. Çevremizde gördüğümüz renklerin çoğu bir tek dalga u – zunluğu değil, birkaç dalga uzunlu[1/4,tunun karışımıdır.Beyaz ı-şık herhangi bir cismin üzerine düştüğü zaman, bazı dalga u-zunlukları yansır. Geri kalanlar o madde tarafından absorbe edilir, yani emilir. Örneğin,kırmızı bir kumaş parçası kır – mızının belirli dereceleri hariç, geri kalan tüm dalga uzun-luklarını emer. Biz de gözümüze yansıyan dalga uzunlukla – rını görebiliriz. Kumaş parçasını kırmızı olarak görmemi – zin nedeni de budur. Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi, renk aslında ışığın bir niteliğidir, Renk kavramı ışıktan ayrı olarak ele alınamaz. I-şığın sözkonusu olmadığı yerde renk de yoktur. Renk izleri’ – mi,gözümlizeulaşan ışık ışınlarının yarattığı bir şeydir.Tüni cisimler, kendilerinden yansıyan ışıkta görülür. Bu cisimler-de görülen renkler de ışığın kendindedir, cisimde değil. Onun için karanlıkta renkleri göremeyiz.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı