250 x 250 Reklam Alanı

Katakomblar roma yöresinde bulunmuş eski yeraltı mezarlarıdır. Bu mezarlarda hıristiyallıgın ilk dönemlerindeki hristiyanlar gömülüdür. Söz konusu mezarlar yumuşak kayaların oyulmasıyla yapılmıştır.

Çılgınlık düzeyine varan tutku ve saplantılarıyla roma tarihinde kara bir leke olan imparator neron devrinde hristiyanlar dini tören ve ainler için bu mezarlarda toplanırlardı.

Yer altı mezarları bu tür toplantılar için emin bir yerdi.

Bunun nedeni mezarında yatan her vatandaşın tüm suçlama ve sardırılardan masun olmasıydı.

Mezarların kutsal sayılması bu yeraltı mezarlarında toplanan ilk hristiyanlara güvence saglıyordu.

Daha sonra üçüncü yüzyıl ortalarında ölülerin gömülü oldugu yerler bile ”Emin Güvenilir” çevreler olmaktan çıktı. Hristiyanlar sözkonusu yeraltı mezarlarının normal giriş ve çıkışlarını ördüler.

Gizli dehlizler girişler yaptılar.

Yerin altında kilometrelerce uzunlukta bilmeyenlerin kolaylıkla şarırabilecegi dehlizler açtılar.

Güvenilir kaynaklara göre bu pasajlar düz bir çizgi doğrultusunda olsaydı hemen hemen bütün italya yarımadasının uzunlugu boyunca uzanıp gidecekti.

İmparator konstantin devrinde hristiyanlara karşı tutum degişince katakomblar yüzlerle binlerle hristiyan hacı tarafından ziyaret edilen kudsal bir yer niteligini kazandı. İsa dan sonra 410 yılında gothar roma topraklarını istila ettiginde katakompları korumak amacıyla girişleri tekrar örüldü toprakla taşla dolduruldu.

Onikinci yüzyılda katakompların varlıgı unutulmuştur üstelik öylesine iyi gizlenmişlerdirki ancak 1578 yılında bulunabildi.

Katakomblardaki pasajlar genellikle düz çizgiler halindedir. Derinlikleri 3 ile 4 metre arasındadır.

Genişlikleri ancak iki mezar kazıcının yanyana ve sıkışık durumda çalışabilmesine elverir. Yüzeyden aşagıya inen basamaklar bazen 12 metre derinlige kadar ulaşır. Dipdeki gareliler insan şaşırtacak kadar degişik yöndedir.

Katakombların bazıları iki hatta daha fazla katlıdır.St.Sebastian katakombu dört katlı olup duvarlarda ölülerin vicutları için kovuklar açılmıştır.Kovukların örülmesinde tugla veya taş kullanılmıştır. Günümüzde bu katakombları ziyaret edenler galerilerin duvarlarına açılmış kovuklardaki iskeletlerin dizileri arasında yürürler.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı