250 x 250 Reklam Alanı

Kırgızlar kimdir ?

Sovyetler Birligini meydana getiren 15 sovyet cumhurliyetinden biri olan kırgızistanda yaşayan kırgızlar en eski türk boylarından biridir.

Bugün nüfuzu 2 milyon altmış üç bin olan kırgızıstanın başkenti pişpek (Furuze)dir.

Kırgızlar müslüman olup , sağ ve sol adları ile iki büyük guruba ayrılırlar.Çiftçilik , halıcılık ve hayvancılıkla geçinirler. Başkent Pişpekte bir de üniversiteleri vardır.

Edebiyatta ve özellikle şiir dalında büyük sanatçılar yetiştirmişlerdir. Şairlerine genellikle “Akın” derler.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı