250 x 250 Reklam Alanı

Nemli bir ekmek parçasını evinkde mutfağın bir köşe – sinde bırakacak olursanız, birkaç gün içinde yeşilimsi, sey rek dokunmuş yünlü kumaş]. andıran bir maddeyle kaplanır . Bu duruıjıda ekmeğin “küflenmiş” olduğunu söylersiniz. Yani, ekmeğin üzerinde küf oluşmuştur. Fakat bu küf nereden,nası1 meydana gelmiştir acaba? Hemen her yerde havada yeşil ve siyah küf sporları ol-duğunu söyleyerek bu soruyu cevaplandırabiliriz. Sözkonusu sporlar, kürd oluşturan, küf yapan çok küçük cisimciklerdir. Bunların beslenmesi, yaşayablImesi için uygun bir ortam, sağlandığı zaman hemen orada yerleşerek ktifyaparlar. Kürtin örümcek ağını andıran dokusunu bir mikroskopun altında inceleyerek olursanız,uzun ve renksiz,ipliksi birçok cisimler görürsünüz. Bunlar iki türdür. Biri küçük ve siyah toplar halinde tepeleşen bir yapıya sahiptir. Sporları ihtiva ederler. öteki tür daha kısadır. Ekmeğin içine girer ve tıpkı bir kök gibi besin saklar. Basit bir tanımlamayla,buniarın her i-kisi de diğer bitkilerçen beslenen, geçimlerini asılarak pa razit) olarak sürdüren mantarlar veya mantarımsı cisim – [erdi r. En yaygın ölçüde bilinen küf türleri, siyah ve yeşil küf – tür. isimlerini sporlarından alırlar. Daha doğrusu, sporları – nın renklerine göre isimlendiritirler. Çevremizi kuşatan ha-vada bulunan bu sporiar, sıcak ve rutubetli yerde bırakılan yiyecek, meyva, hatta deri üzerinde yerleşir,lıpmen”klif” ü – retimine koyulurlar. Kürlin oluşması, ashnda bunların gelişip çokalmalarından başka bir şey değildir. Ekmeğin üzerinde olan yeşil küf, bilimsel olarak”peni cillium glaucum” diye tanımlanır. Toprakta oluşan başka tür bir ktif de buna benzer ve “penicillium notatum”diye isim lendirilir. Bildiğimiz penisilini bundan elde ederiz.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı