LÖSEMİ NEDIR?

Herkesin bildiği gibi, hayatın varlığı Için kan gereklidir . Kandaki belirli bazı maddeler ve hücreler, ayrı ayrı görev.. leri yerine getirirler. Bazen kandaki bu unsurların denge ve düzeninde bozulmalar, aksamalar olur. Sözkonusu düzensizliklerden en önemlisi, en tehlikesi, dir. Lösemi olan bir kimsenin kanındaki beyaz hüc-reler (yani akyuvarlar), aslında olması gereken miktarın 50 veya altmış katı çoğalabilir. Bu durum son derece kritik bir önem taşır. Çünkü vücut yapısında kanı oluşturan, kan yapan kısımlardaki bir düzensizlQin sonucuclur. Yıllar önce, lösemiye tutulan bir kimsenin durumu tama – men umutsuz sayılıyordu. Gerçeği söylemek gerekirse, löse-mi için kesin bir tedavi yöntemi halen de bulunmuş değildir. Fakat bu alanda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle hastanın daha uzun süre yaşayabilmesi ve ıstırap çekmemesi sağlanmıştır. Löseminin.değişik türleri vardır. Bunların her. biri ay-rı belirtiler gösterir. Hastanın hayatı, yaşama süresi, hasta – lığın türüyle yakından I lgilidir. Dolayısıyla, her tip lösemi o – layında ayrı tedavi yöntemleri uygulanır. Hastalığın türüne göre tedavi yöntemi de değişir. Genel olarak lösemi ikiye ayrılabilir: (1) Had (şiddetli) lösemi, (2) Kronik lösemi. Had (şiddetli) lösemi ansızın belirir. Hızla ilerler. Bu tip Lösemi teşhis edilinceye kadar çok ileri aşamaya gelmiştir. Daha ziyade 35 yaşını aşkın kimselerde görülür. Lösemi, etkin olduğu beyaz lilicrenin (akyuvarın)özel ti pine göre de değişir. Değişik tür lösemi olmasına rağmen , başlangıçdaki belirtiler birbirine benzer. Teşhisingecikmek-sizin yapılması bu bakımdan önemlidir. Lösemi teşhisi,kanın ve Ilgin mikroskop altında incelenmesi yöntemiyle yapılır.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri