250 x 250 Reklam Alanı

İnsanlar bir atfabenin harflerini kullanarak yazı yazma – ya başladıklarından beri.nasıl olup da daha hızlı yazabile cekieri konusunda akıllarını yormuşlardır. Hızlı yazıda te – mel amaç,insanın normal konuşmasıyla m’imidin olduğu ka-dar uyumlu bir sürat sağlamaktır. Güvenilir kaynaklardan zamanımıza kadar ulaşan bilgiye göre, tarihte ilk stenoğraf, eski Roma’nın ünlü konuşmacısı, Çiçero’nun sekreterliğini yapan Yunan asıllı Tiro idi. Fakat modern stenografinin çıkış noktası daha yakın bir tarihe rast-lar, Bu konuya ilişkin açıklamalar, modern stenografinin Dr. Timothy Brighttla başladığını behrtmektedir. Dr. Timothy Bright bu konudaki kitabını 1585 yılında Ingiltere’de yayın – lamıştır, Harfierin ve kelimelerin karşılığında simge lerin, belirli işaretlerin kullanılması esasına dayanan değişik sistemler sonradan bulunmuştur. İnsanlar konuştukları zaman normal olarak bir dakika-da 180 kelime söylerler. Buna karşılık, stenografların çoğu, bir dakikada 120 kelime yazabilmektedir. Görüldüğü gibi,in -safin normal konuşma süratine yakın hızda yazma olanağı bile sağlanamamıştır. Dakikada yaklaşık olarak 350 kelime yazabilen çok hızlı stenograflar mevcutsa da, bu iş ancaklu.- sa bir süre için mümkün olabilmektedir. Başka türlü söyle-mek gerekirse, dakikada 350 kelime gibi çok hızlı yazı ya – zabilme olanağı sadece kısa bir zaman sUrcliirtilebilin Ste – nografın yoru lması , yazma hızının düşmesi, aynı temponu n u-zu n süre devamına meydan bırakmaz. Sistemlerine kendi adları verilen Pitman ve Gregg , en yaygın ölçüde bilinen iki sistemi bulmuşlardır. Steno yönte – miyle çalışan yazı makineleri de vardır. Bunlar, anahtar clüLr-melerle çalıştırılan hesap makinelerine benzerler.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı