Victor Hugo Kimdir ?


Politik görüş açısından tutucu bir edebiyat eleştirmeni, 19. yüzyılın en büyük şairi kimdir sorusunu “ne yazık ki victor Hugo, “diye cevaplandirmiştı (NOT: Viktor Hügo okunur). Daha ziyade “Sefiller” adındaki romanı ile tanınan Viktor Hugo, VerWne (Verlen), Baudelaire (Bodler), Rimbaud (Rembo), Musset (Müse) gibi çok değişik ve gerçek anlamıyla büyük ozanlari etkileyen şiirler yazmıştır. Hakşinas eleştirmenler, Hügolnun bu ozanlar üzerindeki edebi etkilerini yadsimaksızin kabul ederler. Bazı kimseler, politik tutkuları dolayısıyla bu büyük yazar ve ozani oportünist (fırsatçı, duruma ve devire göre değişen) bir kişi, cüreti küstahlık düzeyine vardıran bir ınsan diye suçlamişlardır. onun politikanın gerektirdi Gerçekçi bir bakişla inceliklere sahip olduğu, söylenemez. Hügo’nun belirli tum ve davranışlarını “soylu olmaktan uzak” diye tanımlayanalar da herhalde bunu kastediyorlar dolayısıyla bağışlanmaz bir hataya düşüyorlar. Hügo,1802 yılının 26 Şubat günü Fransa’da Besançon(Besanson)’da doğmuştu. Çocukluk çağının izlenimleri dahi son radan onun kişiliğini etkileyen, çalışmalarına yansıyan büyük bir önem taşır. Babası, Napoleon’un yolunu izleyen bir generaldi. İtalya ve İspanya seferlerinde “önder”in komutası altında savaşmıştı. Miso, yetişme devrinden önce bir “Hayırsız evlad”dönemi geçirdi. Bu dönem on üç ile yirmi yaş arasını kaplar.Ardından gelen dönemde onu bir “kralcı”olarak görüyoruz Fakat bu da uzun sürmeyecek, Fransız okuyucular’ “romantik devrimci”edebiyat akımı için hazır, olgunlaşmış duruma eriştiğinde, Hügo bu akımın öncülüğiinü yapacaktır.1830 ile 1845 yılları arası, roman, şiir ve dramlarıyla gerçek birbaşarıya ulaşır,bu başarısını düşmanlarına bile kabul ettirir , Sonra politikayı uğraş edinen, 1851 yılında sürgüne giden Hügo ile karşılaşırız. III. Napoleon’un diktatörlüğüyle başlayan sürgün dönemi 18 yıl sürer. 1870 yılında Cumhuriyet’in ilanı, Hügofnun Paris’e dönmesine fırsat saklar. Artık önünde son 15 yıllık bir ” zafer ve başarılar” çağının kapısı açılmıştır. Bu dönemde Hügo’nun ünü ve başarıları Fransa’nın similarını aşar. Dünya çapında tanınmasını mümkün kılar. Sekseninci doğum yıldönümünde 600. 000 kişiyi aşkın bir kalabalık flügolyu alkışlar. Bir zamanlar fırsatçı, güvenilmez diye karalanan “politikacı Viktor Hügo”, dünya edebiyat tarihinin malı olan “yazar ve ozan Hügo” olarak başına defne dalından taç giyer. Sağduyusu, kendinin de üye olduğu Fransız Senatosundan uzak durmasını sağlayacak ölçüde getirilmiştir.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri