250 x 250 Reklam Alanı

Kaynağı ne olursa olsun, yüsek derecede ısının insan vücudu üzerindeki olumsuz etkisi “yanık” diye tanımlanır. Yanık son derece acı veren birşeydir. Dolasıyla aşırı güneş ışığı,ateş,kızgın yağ,elektrik gibi yanığa sebeb olabilecek yüksek ısı kaynaklarından özenle sakınmak korunmak gerekir.

Çok hafif olanlar hariç , yanıklar 3 guruba ayrılır.

  1. Birinci derece yanıklar
  2. İkinci derece yanıklar
  3. Üçüncü derece yanıklar

Herhangibir bir yanık olayında iki tehlike sözkonusudur. Bunlardan biri vücudun yanan kısmının yüzölçümü , öteki de yanıgın kendi yapısıyla ilgilidir.Vücudun %50den fazla kısmı yanmış olan bir kimse , bu yanığın derecesi ne olursa olsun tehlikeli bir durumda demektir. Buna karşılık yanık derecelerinin daha başka bir açıdan ele alınması gerekir.

  1. Birinci dereceden yanık olan kimselerde (Kırmızı kabarıklık )
  2. İkinci dereceden yanık olan kimselerde (Su dolu kabarıklık)
  3. Üçüncü dereceden yanık olan kimselerde ise (krater) oluşumları gözlemlenir.

Yanığı üçüncü dereceden bir kimse , ikinci deredecen yanıkları olan bir kişiye oranla daha çok kötü durumdadır. Birinci dereceden yanık deride yaygın , yüzeyi kırışık kızarıklı gösterir. Yanık kesim duyarlı ve acılıdır. Fakat tedavisi kolay , tehlikesi yok sayılacak kadar hafiftir.

İkici derece yanıklarda , kızarıklığa ek olarak deri altında su toplanması hali görünür. Aşırı ölçüde ikinci derecede yanık , vücutta kaybolan suyun yeniden sağlanmasını , özellikle plazma verilmesini gerektirir.

Üçüncü derece yanık, deri tabakasının tam anlamıyla tahrip olması halidir. Deri ortadan yok olmuş , bunun yerine vücut yüzeyinden içe doğru kraterimsi oyuklar açılmıştır.Bu gibi durumlarda hemen vücudun kaybettiği suyun verilmesi , hem de deri transplantasyonu gerekir.Yani vücudun sağlıklı , normal kısımlarından alınan deri , yanık kesimlere uygulanır.

İlk yardım amacıyla , yanıklar sterize yada çok temiz bir bezle örtülür. Kazaya uğramış kimse ılımlı bir ortamda tutulur. Kendisine sıcak bir içecek verilir. Hemen doktor sağlama olanağı yoksa, yanıgın üzerindeki bezler hafif tuzlu suda ıslatılmalı yada hasta az miktarda tuz eklenmiş ılık suyla dolu banyo küvetinde tutulmalıdır.

Ciddi yaralar için hastanelerde serum verilerek su ve tuz kaybı karşılanır. Vücut yüzeyinin beşte birinden fazlası yanmışsa kan nakli gerekebilir. Ağrıya karşı en uygun ilaç morfindir. 3.Dereceden yanıklarda tez zamanda yeni ve sağlıklı deri aşılaması zorunluluğu vardır. Her tür enfenksiyonu önlemek için büyük dikkat ve titizlik gösterilmelidir.

Doktorun tavsiyesine göre antibiyotikler verilir.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı