YİDİŞ DİLİ NEDİR ?

Genel olarak bütün dünyaya yayılmış yahudilerın konuştuğu Yidiş dili,bir bakıma dünyanın en ilginç dillerinden biridir. 2. Dünya Savaşından önce yeryüzünde sekiz milyon yahudinin Yidiş dili konuştuğu,İliç değilse bu dille söylenenleri anladığı.güvenilir kaynakların istatistikleriyle belirtilmiş bir gerçektir.
Ancak burada karşımıza bir soru çıkıyor. Aslında, yahudilerin konuştuğu dil Kudsal Kitabın dili olan Ibranice değil midir? Bu soruyu ‘’evet” diye cevaplandırabiliriz. Bilgelerin, din adamlarının,bugün İsrail’de yaşayanların ve yahudi ede­biyatının geçerli dili İbranice’dir. Ibranice öğretim yapan bir lim adamlarının çoğu, Yidiş diline kültürsüz eğitim görme­miş kimselerin konuştuğu bir dialekt (lehçe) gözüyle bakar­lar.
Gerçekte, Yidiş dili Almanca kökenlidir. Burada gelişmiştır. Yaklaşık olarak 1000 yıl önce, Fransa’dan ve kuzeyi- talya’dan gelen bazı yahudiler Batı Almanya’da yerleşme­ğe başlamışlardı. Yerleştikleri yörede konuşulan Almanca , geldikleri ülkelerin dilleri olan Fransızca ve İtalyanca karı­şımıyla yeni bir dil oluştu. Zamanla gelişen bu dil Yidiş di­liydi. Kelimenin aslı, Almanca “Juoisch’’ deyiminden gelmek­tedir.
Ondördüncü yüzyıldan sonra.bu yahudiierden çoğu Polon­ya’ya ve yakın ülkelere göç ettiler. Gittikleri çevrelerde,Yidiş dili o çevrelerin dilinden katkılar aldı. Yerel dillerin et­kisiyle bazı değişmelere uğradı.
Yidiş yazısı, îbrani alfabesinin karakteristiklerini taşır. Kelimelerin çoğu İbranice’den türemiştir, Fakat kelimelerin çoğu farklıdır. En ilginç yönü,uzun süre özellikle kadın­ların bu diLi kullanmış olmasıdır. Aslında bunun pek şaşıla­cak bir yönü yoktur. Yahudiler arasında belirli bir zama­na kadar sadece erkekler eğitim görürdü. Kültürlü,bilge kişiier genellikle erkek arasından çıkardı. Bunlar da öğrenim­lerini İbrani diliyle yaparlardı.

 

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri